Ranniku matkarajast

Eesti-Läti programmi Euroopa Regionaalarengu Fond kiitis 2017.a. alguses heaks piiriülese projekti "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia" ("Läänemere ranniku matkarada Lätis ja Eestis”).
Eesmärk on luua Balti riikide pikim matkarada mööda Läänemere rannikut Leedu piirist kuni Eesti põhjarannikuni, kogupikkusega ligikaudu 1100 km. Matkarada on osa Euroopa kaugmatkarajast E9 (European Long Distance Path E9) ning hõlmab Eestist Pärnumaad, Läänemaad, Saaremaad ja Hiiumaad.
Tegevuste elluviijad on 8 partnerorganisatsiooni, neist Eestist MTÜ Lääne-Eesti Turism ja MTÜ Eesti Maaturism ning Lätist Kurzeme, Vidzeme, Saulkrasti, Salacgriva, Carnikavas omavalitsused ja Läti Maaturismi Ühendus “Lauku Celotajs“. Eesti partnerid on tegevustesse kaasanud ka Eesti Matkaliidu.
Eesti- ja Läti Maaturismi Organisatsioonide peamiseks vastutusalaks projektis on võrgustiku koordineerimine ja matkaraja turundus. MTÜ Lääne-Eesti Turism ning Kurzeme, Vidzeme, Saulkrasti, Salacgriva ja Carnikavas omavalitsused koostöös teiste rannikuala omavalitsustega tegelevad matkaraja infrastuktuuri säilitamise ja parendamisega.
Eesti ja Läti erinevate osapoolte vastastikku kogemuste vahetamiseks, korraldatakse projekti raames koolitusseminare ja õppereise. Töötatakse välja käsiraamat teenusepakkujatele, mis sisaldab nõuandeid oma turismitoodete ja -teenusete kavandamisest just matkajatele. Osaletakse rahvusvahelistel turismimessidel ja luuakse veebileht, kus kogu matkaraja marsruut on nähtav nii tervikuna kui ka lühemate etappidena.
Peamiste projekti tegevuste hulka kuuluvad veel matkaraja testimine kitsaskohtade likvideerimiseks, vajalike muudatuste ja paranduste sisseviimiseks ning matkaraja kuvamiseks sotsiaalmeedias ja kajastamiseks pressis.
Projekti jääb lõpetama konverents "Läänemere ranniku matkarada Lätis ja Eestis”.

Projekti juhtpartner: Läti Maaturismi Ühing / Latvian Country Tourism Association "Lauku Celotajs”
Projekti ketvus: 01.02.2017 - 31.01.2020
Kogu projekti eelarve 1 089 737,80 EUR, millest ERDF toetus 926 277,13 EUR.