Käsiraamat teenusepakkujatele

Käsiraamat on mõeldud laiale kasutajaskonnale: turismiettevõtjatele, omavalitsustele ja nende turismispetsialistidele, mittetulundusühingutele ning igaühele, kes soovib arendada ettevõtlust või muid matkaturismiga seotud algatusi.

Käsiraamat toetub Ranniku matkaraja loomise käigus saadud ja käsiraamatu autorite senisele professionaalsele kogemusele, samuti pikaaegsete matkaturismitraditsioonidega riikide teabeallikatele.

Käsiraamatust leiab soovitusi kuidas olemasolevate ja potentsiaalsete matkajate tarbeks arendada Ranniku matkaraja ümbruses osutatavaid teenuseid, samuti kuidas tagada nende teenuste kvaliteet ja atraktiivsus pikemas perspektiivis. Tähelepanu on pööratud nii osaliste koostööle ühiste toodete loomisel ja teenuste osutamisel, kui ka individuaalsele teenuste osutamisele. Samuti pakub käsiraamat teavet kõigile huvilistele, kes soovivad luua turismitooteid ja osutada turismiteenuseid matkaraja ümbruses.